Tjädern

Tjädern

Storlek: 12x10 m 120 kvm


Lokalen är utrustade med projektor, whiteboard, blädderblock och overhead. 
Hörslinga kopplar vi in efter önskemål.


Möblering som passar lokalen
Skolsittning: 70 platser
U-sittning: 30 platser

Biosittning: 100 platser