Våra lokaler

Läs mer
Våra lokaler

Björnen

En av våra populära lokaler, standard U-sittning 26 platser

Våra lokaler

Lodjuret

Lokal som passar dom mindre grupperna, standard U-sittning 14 platser

Våra lokaler

Älgen

En populär lokal för de större grupperna, standard skolsittning 90 platser

Våra lokaler

Vargen

Lokalen passar de mellanstora grupperna, standard U-sittning 26 platser

Våra lokaler

Tjädern

Lokalen ligger lite mer avsides i konferenscentra, standard skolsittning 70 platser

Våra lokaler

Järven

Lokal som passar de mindre grupperna, standard U-sittning 14 platser

Våra lokaler

Bagarstugan

Lokal för de som vill ha nära restaurangen, standard U-sittning 26 platser

Våra lokaler

Lilla hotellet

Passar grupper som vill vara en bit ifrån övrig verksamhet, standard skolsittning 40 platser